TristarWhitesmile Clear

Whitesmile Clear material (Tristar)

Whitesmile Clear is very different from another clear aligner product in the market. Our clear aligners are manufactured using our very own plastic developed material through research and development. Which is a composite material and it is much stronger and flexible than other materials on the market. This materials ensure that every clear aligner treatment delivers faster treatment, more efficient treatment.

Whitesmile Clear, you are the reason someone smile today.

Whitesmile Clear rất khác so với sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay. Vật liệu của chúng tôi là một chất liệu rất rõ ràng và có chất liệu riêng đã được thông qua nghiên cứu và được phát triển trên nhiều nước tiên tiến. Đó là một chất liệu tổng hợp và có độ cứng linh hoạt hơn hẳn so với nhiều chất liệu đang được dùng trên thị trường hiện nay. Với chất liệu này có thể đảm bảo rằng mọi căn chỉnh mang lại cho việc điều trị được nhanh hơn và mang lại hiệu quả cao hơn.

Whitesmile Clear, bạn là lý do để ai đó mỉm cười hôm nay.


OUR CONTACTS:

Location: Visivest Corporation Sdn.Bhd, T1-5, 1st Floor, Wisma SPS, 32 Jalan Imbi, 55100 KL

Email: info@whitesmileclear.com

Phone: +60-12-682-4418

W: whitesmileclear.vn

F: https://www.facebook.com/invisiblealigner