Liên hệ với chúng tôi

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

7 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh , Vietnam

Điện thoại: (+84)938889527

Email:


Headquarter

Whitesmile Laboratory Services Lot 07-32, 7th Floor, Berjaya Times Square, No.1 Jalan Imbi, 55100, Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +60-12-682-4418(English), +60 17-359 1517(Vietnamese)
e-mail: info@whitesmileclear.com